E-PARAGON – co to takiego?

Księgowość

Czym jest e-paragon?

E-paragon jest to paragon elektryczny – otrzymujemy go na e-mail lub SMS-em, bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnej z odpowiednią funkcją. Zastępuje on tradycyjny paragon fiskalny. E-paragon ma taką samą moc dowodową jak paragon papierowy i uznawany jest przez organy podatkowe.

Kiedy możemy wystawić e-paragon?

Wystawienie e-paragonu jest możliwe zawsze wtedy, kiedy wymagane jest wystawienie paragonu fiskalnego i co ważne sprzedawca uzyskał zgodę nabywcy na jego wystawienie.

Żeby wystawić e-paragon potrzebujemy do tego kasę fiskalną online, lub kasę wirtualną.

Jakie elementy musi zawierać e-paragon?

 • nazwę podatnika lub imię i nazwisko, adres punktu sprzedaży, lub adres siedziby;
 • NIP podatnika;
 • kolejny numer wydruku;
 • dokładną datę oraz godzinę sprzedaży;
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na dokładną identyfikację;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi;
 • ilość i wartość sumaryczną sprzedaży towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 • wartość obniżek lub upustów, jeśli występują;
 • wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu obniżek i upustów;
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;
 • łączną wysokość podatku;
 • łączną wartość sprzedaży brutto;
 • oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;
 • kolejny numer paragonu fiskalnego;
 • numer kasy oraz oznaczenie kasjera;
 • na żądanie nabywcy – NIP nabywcy;
 • logo fiskalne i numer unikatowy.

 

Nie wierz nam na słowo.
Przeczytaj, co mają do powiedzenia nasi klienci.

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w celu ustalenia terminu wizyty!