Rozliczanie ZUS

rozliczanie zus

Rozliczanie składek ZUS dotyczy prawie każdego, kto wykonuje pracę. Warto powierzyć je profesjonalnym księgowym. Zyskujemy wtedy pewność, że rozliczanie ZUS będzie prawidłowe i terminowe.

Kogo rozlicza ZUS?

W zależności od naszej sytuacji zawodowej i społecznej, rozliczanie składek ZUS będzie dobrowolne, obowiązkowe lub nie będzie nas obejmowało.

Pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę mają obowiązek opłacać wszystkie składki ZUS. Z kolei Ci zatrudnieni na umowie zlecenie oraz posiadający własną działalność gospodarczą zobowiązani są opłacać wszystkie poza chorobowymi – te są w ich przypadku dobrowolne.

Kobiety przebywające na zasiłku macierzyńskim podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (składki te w całości finansuje budżet państwa), a zwolnione są ze składek wypadkowych i chorobowych.

Opłacanie składek ZUS w całości nie obejmuje tylko zatrudnionych na umowie o dzieło oraz osób uczących się do 26. roku życia będących jednocześnie zatrudnionymi na umowie zlecenie.

Warto przy tym pamiętać, że wysokość składek ZUS uzależniona jest od tego, ile zarabiamy.

 

Rozliczanie składek ZUS przez biuro podatkowe – zalety

Rozliczanie ZUS w biurze podatkowym to bardzo korzystne rozwiązanie – zwłaszcza, jeśli prowadzimy firmę zatrudniającą pracowników. Dokumenty związane z prowadzeniem swojej działalności potrafią przytłoczyć niejednego przedsiębiorcę. Dzięki powierzeniu tego wykwalifikowanym księgowym zyskujemy cenny czas, który możemy inwestować w rozwój naszego biznesu.

Nasze biuro podatkowe zapewnia pełną obsługę online, dzięki czemu nasi Klienci nie muszą kłopotać się osobistym dostarczaniem dokumentów. Nasi profesjonalni księgowi doradzą również odpowiednie rozwiązania, dzięki którym wysokość składek ZUS będzie optymalna. Dopilnujemy także, by składki ZUS zawsze były rozliczane na czas. Nasi Klienci nie muszą martwić się o zagubienie dokumentów – zawsze są one w bezpiecznym miejscu oraz odpowiednio skatalogowane.

 

Sankcje za nierozliczenie składek ZUS

Rozliczanie ZUS reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Mówi ona o konieczności terminowej opłaty należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może spowodować nałożenie na nas przez ZUS sankcji i środków dyscyplinujących.

Należą do nich przede wszystkim: kara grzywny, odsetki za zwłokę i opłata dodatkowa. W przypadku dalszego braku opłat ZUS może wszcząć postępowanie egzekucyjne, wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o wpis do hipoteki, a także złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego.

By uniknąć tych konsekwencji, warto zgłosić się do naszego biura rachunkowego, które zadba o prawidłowość Państwa rozliczeń podatkowych oraz o terminowe dostarczanie ich ZUS oraz innym organom.

eBiuropodatkowe

Wybierz rozwiązanie dla Ciebie!

  Czas na rozwój firmy!

  Nie stój w miejscu, kiedy możesz osiągać wyżyny. Powierz nam rachunkowość swojej firmy, by zmaksymalizować jej potencjał i być zawsze krok przed konkurencją. Opisz swoją sytuację i potrzeby - skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

  Nie wierz nam na słowo.
  Przeczytaj, co mają do powiedzenia nasi klienci.

  Napisz do nas

  Oddzwonimy do Ciebie w celu ustalenia terminu wizyty!