Nowe zasady kasowego PIT od 2025 roku – co warto wiedzieć

Księgowość

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, wprowadzający tzw. kasowy PIT. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Czym jest kasowy PIT?

Kasowy PIT to metoda ustalania przychodu podatkowego, w której dochód lub przychód do opodatkowania powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania zapłaty za towary lub usługi. Przychodem będzie również częściowa zapłata, zaliczka, przedpłata czy rata.

Dla kogo?

Kasowy PIT będą mogli stosować:

– Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą.

– Przedsiębiorcy, których przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekroczyły 250 tys. euro.

Warunki stosowania:

– Kasowy PIT dotyczy tylko transakcji udokumentowanych fakturami.

– Dotyczy wyłącznie transakcji B2B (pomiędzy przedsiębiorcami).

– Przedsiębiorcy muszą złożyć oświadczenie o wyborze kasowego PIT do urzędu skarbowego do 20 lutego roku podatkowego lub do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności.

Zmiany w kosztach:

Koszty będą powstawać w momencie ich poniesienia, co upraszcza rozliczenia podatkowe dla przedsiębiorców.

Wejście w życie:

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 roku i będą miały zastosowanie do przychodów udokumentowanych fakturami wystawionymi po 31 grudnia 2024 roku oraz kosztów uzyskania przychodów poniesionych po tej dacie.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z kasowego PIT, powinni już teraz zapoznać się z nowymi przepisami i przygotować się do ich wdrożenia.

Nie wierz nam na słowo.
Przeczytaj, co mają do powiedzenia nasi klienci.

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w celu ustalenia terminu wizyty!