SKŁADKA ZDROWOTNA 2024 I 2025

Księgowość

2024:

Składka zdrowotna od 2022 roku obliczana jest na podstawie rzeczywistych dochodów przedsiębiorcy.

Obliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali podatkowej:

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest dochód z działalności gospodarczej po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Stawka składki zdrowotnej wynosi 9%. Przepisy określają jednak minimalną podstawę składki zdrowotnej, która wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału poprzedniego roku.

Obliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo:

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest dochód z działalności gospodarczej po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Natomiast stawka składki zdrowotnej wynosi 4,9%. Przepisy określają jednak minimalną podstawę składki zdrowotnej, która wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału poprzedniego roku.

Obliczanie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na ryczałcie:

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest obliczana na podstawie trzech progów przychodu.

  1. Do 60 000 PLN rocznie:

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej to 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału poprzedniego roku i wynosi 9% tej podstawy.

  1. Od 60 000 PLN do 300 000 PLN:

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej to 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału poprzedniego roku i wynosi 9% tej podstawy.

  1. Powyżej 300 000 PLN:

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej to 180% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw z IV kwartału poprzedniego roku i wynosi 9% tej podstawy.

Planowe zmiany w 2025:

Planowane zmiany przez rząd wprowadzą stałą podstawę do ustalania wysokości składek. Zgodnie z założeniami, będzie to minimalne wynagrodzenie z 1.01.2025 r. oraz przeciętne wynagrodzenie z 02.2025 r.

Wysokość zobowiązania ma zależeć nie tylko od formy opodatkowania, ale również miesięcznego przychodu osiąganego przez przedsiębiorcę. Po przekroczeniu określonej kwoty zmienią się zasady obliczania składki zdrowotnej.

1.Przedsiębiorcy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej będą opłacali składkę zdrowotną ryczałtowo, Ma ona wynosić 9% od 75% płacy minimalnej obowiązującej w 2025 roku.

2.Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są podatkiem liniowym składka zdrowotna ma wynosić 9% od 75% płacy minimalnej. Dotyczy to podatników zarabiających mniej niż 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli przedsiębiorca zarabia więcej niż 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zobowiązany będzie do opłacenia podatku w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskiwanych dochodów. Ponadto podatnicy będą mogli opłacać należność ryczałtowo – w formie zaliczek. Następnie na koniec roku będą zobowiązani do wykonania korekty rozliczenia.

3. Dla przedsiębiorców rozliczających się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według nowych przepisów, podatnicy uzyskujący przychody miesięczne w wysokości do 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia będą musiały zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 9% od 75% płacy minimalnej. Jeżeli przychody jednak przekroczą 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, przedsiębiorcy zapłacą minimalną składkę (9% od 75% płacy minimalnej) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku wykazywaniu przychodów ze zbycia środków trwałych i odprowadzania z ich tytułu składki zdrowotnej. Podatnicy nie odzyskają jednak prawa do odliczenia należności na rzecz ZUS od podatku dochodowego.

 

 

 

 

Nie wierz nam na słowo.
Przeczytaj, co mają do powiedzenia nasi klienci.

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w celu ustalenia terminu wizyty!