Jakie usługi mogą być na ryczałcie?

Podatki i Nowy Ład

Ryczałt na usługi jest jedną z czterech dostępnych form opodatkowania. Dzisiaj opowiemy, na czym on polega, kogo dotyczy, a także jaka jest stawka ryczałtu na usługi. Zapoznamy Państwa również ze zmianami w prawie – od teraz usługi na ryczałcie może rozliczać szersza grupa osób.

Ryczałt na usługi – na czym polega i kogo dotyczy?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania przedsiębiorstwa. Ujmując to w prosty sposób, usługi na ryczałcie są rozliczane bez pomniejszania kwoty przychodu o poniesione koszty.

By rozliczyć usługi na ryczałcie, sumujemy wszystkie przychody uzyskane w danym okresie rozliczeniowym. Następnie odejmujemy od ich sumy opłacone składki ZUS oraz składkę zdrowotną. Od otrzymanego wyniku obliczana jest kwota podatku, którą musimy uiścić.

Ryczałt na usługi mogą stosować osoby fizyczne, które uzyskują przychody z działalności gospodarczej, spółki cywilne i jawne (jeśli tworzący je wspólnicy są osobami fizycznymi), a także przedsiębiorstwa w spadku. Osoby duchowne również rozliczają swoje usługi na ryczałcie.

Rok 2021 przyniósł zmiany w tej formie opodatkowania – ustawa o ryczałcie powiększyła listę wolnych zawodów, które mogą z niego skorzystać. Od teraz należą do niej również adwokaci, notariusze oraz radcy prawni, a także księgowi i doradcy podatkowi.

Z początkiem roku 2023 natomiast usługi na ryczałcie będą obowiązkowe dla osób prywatnych czerpiących przychody z najmu, podnajmu oraz dzierżawy. Oznacza to, że do końca 2022 rozliczane są one jeszcze na ogólnych zasadach.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Z ryczałtu ewidencjonowanego nie skorzystają osoby, które:

  • uzyskują przychody z prowadzenia apteki
  • uzyskują przychody z działalności kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  • uzyskują przychody z handlu częściami oraz akcesoriami do pojazdów mechanicznych
  • przebywają na okresowym zwolnieniu od podatku dochodowego
  • w tym samym roku rozliczają się w formie karty podatkowej
  • zajmują się produkcją wyrobów, na które nałożony jest podatek akcyzowy (wyjątkiem jest wytwarzanie energii z OZE – odnawialnych źródeł energii)

Opodatkowanie w formie ryczałtu nie jest także dostępne dla przedsiębiorców, którzy dokonali prawnej zmiany organizacji swojej działalności. Należy tu wymienić takie sytuacje, jak: przeniesienie wykonywania działalności z jednego małżonka na drugiego oraz przejście z samodzielnego wykonywania działalności na spółkę z małżonkiem lub na odwrót.

Ryczałt nie jest również możliwy dla przedsiębiorcy, który świadczy usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy.

Należy także pamiętać, że jeśli obecnie rozliczamy się na ogólnych zasadach, z ryczałtu możemy skorzystać dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Jaka stawka ryczałtu obowiązuje obecnie?

Stawka ryczałtu na usługi jest zależna od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. W 2021 obowiązywało 8 stawek: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%.

Od stycznia 2022 wprowadzono dwie kolejne stawki: 14% i 12%. Dodatkowo zmieniono zakres stosowania niektórych stawek.

Warto wspomnieć, że podczas prowadzenia złożonej działalności gospodarczej można korzystać z kilku stawek równocześnie – w zależności od świadczonych usług.

Nie wierz nam na słowo.
Przeczytaj, co mają do powiedzenia nasi klienci.

Napisz do nas

Oddzwonimy do Ciebie w celu ustalenia terminu wizyty!